Spotkanie założycielskie naszej społeczności.

Minęło już wiele czasu od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Do Irlandii przybyło w tym czasie wielu Polaków, którzy znaleźli pracę, osiedlili się i zaczynają tworzyć lokalne społeczności. Tuż po przyjeździe na wyspę podstawową potrzebą było znalezienie pracy i mieszkania. Ale dla wielu z nich równie ważną sprawą są potrzeby duchowe.

Życie duchowe było dla Polaków zawsze bardzo ważne. Wśród rodaków przybyłych do Irlandii są osoby z bardzo różnych Kościołów Chrześcijańskich. Wielu z nich to Ewangeliczni Chrześcijanie wśród których można wyliczyć: Baptystów, Zielonoświątkowców, Luteran, Kalwinistów, Chrześcijan wiary Ewangelicznej. Dla nich wszystkich potrzeba budowania i umacniania więzi z Bogiem jest bardzo ważna.  Z tego powodu zaczynają tworzyć się Ewangeliczne Społeczności Chrześcijańskie.

od Bozenki 213

Dnia 15go Marca 2009 roku na 283 Killinarden Estate, Tallaght, Dublin 24 odbyło się spotkanie założycielskie naszej społeczności.

Było nas sześć osób. Wspólnie zgodziliśmy się z tym, że brakuje nam polskiej społeczności chrześcijańskiej.

W związku z tym podjęliśmy postanowienie podjęcia próby stworzenia Polskiego Kościoła Ewangelicznego.

Określiliśmy nasze główne cele i pierwszym naszym postanowieniem było rozpoczęcie coniedzielnych nabożeństw.

NASZE PIERWSZE NABOŻEŃSTWO ODBYŁO SIĘ JUŻ W NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ tj. 22,03,2009

Spotkanie założycielskie naszej społeczności