19go Marca tj. w piątek – gościem naszego Kościoła byli Mirosław Kulec i Janusz Czemerajda.
Mirosław Kulec jest Pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w Chełmie, a Janusz Czemerajda jest Diakonem i Starszym Zboru tegoż Kościoła.
Na spotkanie z nimi przybyło do nas bardzo wielu Polaków przebywających obecnie w Irlandii, a uczęszczających do wielu różnych Kościołów chrześcijańskich w Dublinie.
Ale przybyli do nas chrześcijanie  nie tylko z Dublina.
Przyjechała bowiem duża grupa z Waterford z Kościoła Maranatha i przyjechał ktoś nawet z Belfastu z Północnej Irlandii.
Tego wieczoru Bóg usługiwał nam w potężny sposób poprzez usługę naszych zaproszonych gości.
Nabożeństwo rozpoczęło się o 19tej krótkim wstępem i Uwielbieniem Boga. W pieśniach i modlitwach oddaliśmy Bogu należną Jemu chwałę.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Po Uwielbieniu krótkim słowem zachęty podzielił się z nami Diakon Janusz Czemerajda. Zwrócił uwagę nas wszystkich na wagę i konieczność jedności w Kościele Jezusa Chrystusa. Kościół i Oblubienica Jezusa Chrystusa jest Jedna – koniec i kropka! (Tak mogę w skrócie podsumować tę biblijną prawdę).
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
 Po Jego usłudze uczestniczyliśmy w rzeczywistości Wieczerzy Pańskiej, co dla naszego Kościoła jest bardzo zawsze ważnym wydarzeniem. Przy Wieczerzy Pańskiej usługiwali nam nasi zaproszeni goście.
Po tym do usługi Słowem przystąpił Pastor Mirosław Kulec.
Słowo, którym się dzielił było poparte Jego własnymi przeżyciami z ostatniego okresu Jego życia.
Główną myśl jaką wyniosłem po tej usłudze to:
a)    tylko Pismo
b)    tylko Chrystus
c)    tylko Łaska
d)    tylko wiara
e)    tylko Bogu chwała
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Usługa była podzielona na dwie sesję podzielone krótką przerwą.
W przerwie mieliśmy czas na kawę i ciasteczka.
Nasze nabożeństwo nie skończyło się jednak tylko na tym.
Bo po usłudze słowem był również czas na modlitwę.
Bardzo wiele osób przyszło na nabożeństwo z różnymi potrzebami modlitewnymi i nasi goście jeszcze długi czas po nabożeństwie usługiwali modląc się o ludzi.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Był to bardzo błogosławiony czas dla nas wszystkich.
Dziękujemy naszemu Bogu za usługę naszych braci Pastora Mirosława Kulca i Diakona Janusza Czemerajdę.
Bóg dotkną się poprzez nich serc wielu i nadzieja wielu została pokrzepiona.