Duch Święty podlega osobowym relacjom

Relacje osobowe mogą zachodzić tylko między osobami.

Tylko osobę można okłamywać: „I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego (…)”  [Biblia Warszawska, Dz 5,3]

Tylko osobę można kusić: „A Piotr do niej: Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego?”.  [Biblia Warszawska, Dz 5,9]

Tylko osobie można się sprzeciwiać: „Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu”  [Biblia Warszawska, Dz 751]

Tylko osobę można zasmucać: „A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia”.  [Biblia Warszawska, Ef 430]

Tylko osobę można znieważać: „o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!  [Biblia Warszawska, Hebr 10,29]

Tylko przeciwko osobie można bluźnić: „Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone”.  [Biblia Warszawska, Mat 12,31]