Jesteśmy realni a nie wirtualni

Duch Święty podlega osobowym relacjom