Jesteśmy realni a nie wirtualni

Duch Święty pełni funkcję Osobową