Jesteśmy realni a nie wirtualni

Duch Święty działa jak Osoba