Duch Święty działa jak Osoba

Każdy zgodzi się ze mną że osobę charakteryzują sposoby działania jak: mówienie,  kierowanie,  prowadzenie,  przekazywanie,  powstrzymywanie,  nauczanie,  składanie świadectwa,  przekonywanie,  oznajmianie,  wysyłanie,  zabranianie.

Żadna bezmyślna energia i siła nie potrafi robić tych rzeczy, a Duch Święty potrafi!!!

Dlaczego? – Bo jest Osobą.

Wymieńmy tu kilka tylko kilka czynności, które czyni Duch Święty, a są to działania osoby:

Uczy i przypomina: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”.  [Biblia Warszawska, Jan 14,26]

Składa świadectwo: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie”.  [Biblia Warszawska, Jan 15,26]

Przekonuje: „A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie”.  [Biblia Warszawska, Jan 16,8]

Prowadzi: „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi”.  [Biblia Warszawska, Rz 8,14]

Przychodzi, wprowadza w Prawdę, słyszy, mówi, oznajmia, uwielbia, bierze: „lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi„.  [Biblia Warszawska, Jan 16,13-14]

Mówi: „I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu”.  [Biblia Warszawska, Dz 8,29]

Mówi, powołuje do służby, wysyła pracowników, zarządza: „(…) rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. (…) A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji (…)”.  [Biblia Warszawska, Dz 13,2-3]

Zabrania wykonywania pewnych rzeczy: „(…) Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im„.  [Biblia Warszawska, Dz 16,6-7]