Boskość Jezusa Chrystusa – wstęp

Istotą wiary Chrześcijaństwa na temat Osoby Jezusa Chrystusa jest to, że będąc w pełni prawdziwym Bogiem był również prawdziwym człowiekiem. Jest to możliwe dzięki temu, że Jezus Chrystus (Druga Osoba Boska) mając w naturalny sposób pełną naturę Boską przyjął dodatkowo za własną naturę ludzką stając się w ten sposób prawdziwym człowiekiem (o tym szerzej w rozdziale „Nauka o Jezusie Chrystusie”): 

Jezus Chrystus „który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca”. – List do Filipian 2,6-11

W tym dziale ograniczę się jedynie do omówienia Boskości Jezusa Chrystusa.