Bóg jest Wszechwiedzący

Bóg wie wszystko.

Jego wiedza jest pełna i doskonała, w związku z czym nie musi On niczego odkrywać ani uczyć się stopniowo. Jego wgląd w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jest natychmiastowy i doskonały. 

Przykładowe wersety mówiące o Bożej doskonałej wiedzy:

„Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły”.  [Biblia Warszawska, 1 Kron 28,9]

„Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja. Dosięgłaby mnie prawica twoja. A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokoło mnie, To i ciemność nic nie ukryje przed tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla ciebie jak światło. Bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy twoje widziały czyny moje. W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było”.  [Biblia Warszawska, Ps 139,1-16]

„Wyznacza liczbę gwiazd, Wszystkim nadaje imiona. Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, Mądrość jego jest niezmierzona”.  [Biblia Warszawska, Ps 147,4-5]

„Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość”.  [Biblia Warszawska, Izaj 40,28]

„i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę”.  [Biblia Warszawska, Hebr 4,13]

„Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko”.  [Biblia Warszawska, 1Jn 3,20]