Bóg jest Wszechobecny

W odniesieniu do przestrzeni Bóg jest wszędzie obecny, nie ma miejsca gdzie Go nie ma.

Biblia przedstawia nam Wszechobecność Boga np. w takich słowach:

„Czy jestem Bogiem tylko z bliska – mówi Pan – a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? – mówi Pan. Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? – mówi Pan”.  [Biblia Warszawska, Jer 23,23-24]. Bóg wypełnia niebo i ziemię. Jest wszędzie. 

W Psalmie 139 czytamy coś szczególnego: „Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza. Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie prawica twoja. A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokoło mnie, To i ciemność nic nie ukryje przed tobą, a noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla ciebie jak światło”.  [Biblia Warszawska, Ps 139,7-12] – Nie ma znaczenia dokąd idę – Bóg już tam jest.

Apostoł Paweł w swoim kazaniu na Areopagu podkreślał dokładnie to samo: „Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy”.  [Biblia Warszawska, Dz 17,28] – Nie można uciec sprzed oblicza Boga – jest On Wszechobecny. 

 

Na koniec poruszę tylko jeszcze dwie bardzo ważne kwestie, ale nie będę jej tutaj rozwijał.

1) Po pierwsze – wprawdzie Bóg jest wszędzie, ale nie wszędzie mieszka. Tylko ci, którzy mają z nim osobistą więź – czy to jako grupa, czy jako jednostki – mogą powiedzieć, że Bóg mieszka pośród nich oraz w nich: „Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim”.  [Biblia Warszawska, 2Kor 6,14-16]

2) Po drugie – wprawdzie Bóg jest wszędzie, ale istnieją pewne miejsca lub sytuacje, gdzie jest On obecny w sposób szczególny. Rozwinę ten temat przy okazji omawiania Osoby i Bóstwa Ducha Świętego.