Bóg jest Wszechmocny

Wszechmoc Boga oznacza, że jest wolny i władny czynić wszystko co jest zgodne z Jego naturą. 

A więc wszystkie te rzeczy, które przynależą tylko Jego naturze – te ma wolę i moc czynić i te czyni. 

Innych rzeczy nie przynależnych Jego naturze nie ma woli czynić i nawet nie może czynić – ale w niczym nie pozbawia Go to Wszechmocy. 

W skrócie: Bóg który jest Wszechmocny nie chce i nie może  postępować sprzecznie z własną naturą, ale nadal pozostaje Wszechmocny. Na przykład Bóg nie może kłamać, kraść, nie może robić niczego co jest głupie i absurdalne, nie może grzeszyć i nie może tysiąca innych rzeczy których człowiek może – a mimo pozostaje Wszechmocnym Bogiem. 

Dlaczego? – Bo te wiele tysięcy innych rzeczy nie przynależą do Jego natury (jest to proste ale dopiero w przyszłości rozwinę ten artykuł o tę kwestię).

 Przykładowe wersety:

„A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!”  [Biblia Warszawska, 1Moj 17,1]

Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna”.  [Biblia Warszawska, 1Moj 18,14]

„Czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie!”  [Biblia Warszawska, Job 40,2]

„Ach, Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie”.  [Biblia Warszawska, Jer 32,17]

„A szum skrzydeł cherubów było słychać aż do zewnętrznego dziedzińca jak głos Boga Wszechmogącego, gdy przemawia”.  [Biblia Warszawska, Eze 10,5]

„U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe”.  [Biblia Warszawska, Mat 19,26]

„I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów”.  [Biblia Warszawska, Obj 15,3]

„Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie”.  [Biblia Warszawska, Obj 19,6]