Bóg jest Wieczny

Boża Mądrość jest aspektem Bożej doskonałej Wiedzy. Bóg jest władny zastosować swą wiedzę w taki sposób, żeby najlepsze możliwe cele osiągnąć najlepszymi z możliwych środków. Innymi słowy Bóg zawsze czyni właściwe rzeczy we właściwy sposób we właściwym czasie. 

Oto niektóre Biblijne referencje na temat Bożej Mądrości:

„Tyś wszystko mądrze uczynił”  [Biblia Warszawska, Ps 104,24]

„Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa”.  [Biblia Warszawska, Prz 3,19]

„On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa”.  [Biblia Warszawska, Jer 10,12]

„Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do niego należą mądrość i moc”.  [Biblia Warszawska, Dan 2,20]

„O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!”  [Biblia Warszawska, Rz 11,33]

„(…) zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie”. [Biblia Warszawska, 1Kor 1,24-25]