Chwała Boża

Chwała Boża to biblijny sposób opisania Bożej wielkości i majestatu. 

Nie wiem kompletnie czym ten atrybut jest ale przynależy on tylko Bogu i niczemu innemu.

Jeśli ktoś ma Chwałę to jest to Bóg:

„(…) Mojej chwały nie oddam innemu. Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni”.  [Biblia Warszawska, Izaj 48,11-12]

„Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: Oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę, a gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można”.  [Biblia Warszawska, 2Moj 33,20-23]