Bóg jest Niezmienny

Atrybut Bożej niezmienności opisuje Boga jako nie podlegającego zmianom. 

On nigdy nie może się zmienić, zawsze i w nieskończoności jest taki sam. To niemożliwe aby zaistniała jakakolwiek różnica miedzy tym, kim był i kim jest. 

Jedno z Jego imion uwydatnia to doskonale: „Jahwe” – „Jestem, który jestem”, co oznacza: „Jestem wciąż taki sam” i „Nie podlegam zmianom”. 

Boża cecha niezmienności jest czymś całkowicie niepojętym i niezrozumiałym dla nas – my jako ludzie podlegamy zmianom. Dzisiaj jesteśmy kimś innymi niż jutro, choć pozostajemy tą samą osobą.