Bóg jest Osobowy

Bóg jest Duchem posiadającym Osobowość – myśli, czuje, mówi, ma wolę i wchodzi w relacje międzyosobowe z innymi. 

Więcej na ten temat się rozwijam w oddzielnym dziale pod spodem, a więc nie będę się powtarzał. Tutaj tylko wymieniam Osobowość, aby zaznaczyć, że jest to ważna cechą Boga. 

Ma to bardzo ważne znaczenie głównie z powodu „PANTEIZMU”, który istnieje w wielu odmianach.

Panteiści twierdzą, że wszystko co istnieje jest Bogiem, a Bóg jest wszystkim. Uważają, że nie powinniśmy mówić o osobowości Boga, ponieważ nie jest On osobowy. Wyznawcy panteizmu nie nazywają oczywiście tego w co wierzą panteizmem. Zamiast tego mówią o wierze w Boga, który jest wielkim Umysłem we wszechświecie, Siłą lub Energią. Ale wszystkie te koncepcje zaprzeczają Jego Samoświadomości. Twierdzenie, że jest On tylko nieświadomą energią lub siłą jest sprzeczne z Biblią.