Boże Cechy i Atrybuty – wstęp

Jeśli Bóg jest nieskończony w swej istocie, to żadne stworzenie nie może dogłębnie poznać Jego natury. Jeśli by było możliwe poznać Boga w całości to by się okazało, że można Go zamknąć w swoim umyśle i taki bóg nie byłby Prawdziwym Bogiem. Jeżeli możemy cokolwiek powiedzieć o Bogu to tylko dlatego, że On Sam nam się objawił i to w taki sposób w jaki potrafimy zrozumieć. Na przykład powiedział o sobie: „Ja jestem Święty” i tylko dzięki temu wiemy, o Jego Świętości, aczkolwiek do końca nie wiemy czym ta Świętość jest. 

Trójjedyny Bóg objawił siebie w sposób, który umożliwia przypisywanie Mu pewnych cech czyli atrybutów.

Mówiąc o cechach lub atrybutach, myślę o pewnych aspektach doskonałości Boga lub, jeśli ująć to inaczej, o cnotach Boga. Piotr w swoim pierwszym liście napisał: „(…) abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości”  [Biblia Warszawska, 1 Piotra 2,9].

Istnieje jeszcze inna definicja atrybutów, która mówi, że są one tym, co określa Boga, aspektami ukazania Jego wielkiej i wiecznej natury, którą nam objawił w takiej mierze, w jakiej możemy ją ogarnąć. 

Atrybuty Boga bywają klasyfikowane na wiele różnych sposobów. Jednym ze sposobów jest podział na atrybuty nieprzekazywalne (takie jak np. samoistność, która nie posiada żadnej analogii w ludzkim doświadczeniu) oraz atrybuty przekazywalne (takie jak Jego miłość czy sprawiedliwość, które mogą znaleźć odbicie w stworzeniach posiadających moralność).

Ja jednak postanowiłem zaproponować następującą klasyfikację atrybutów Boga:

1) Atrybuty bierne, określają cechy Boga samego w sobie, bez odniesienia do wszechświata. Pomagają one odpowiedzieć na pytanie, jakie przymioty charakteryzują Boga, zanim powołał cokolwiek do istnienia.

2) Atrybuty czynne, określające cechy Boga w odniesieniu do wszechświata.

3) Atrybuty moralne, określające cechy Boga w odniesieniu do istot obdarzonych poczuciem moralności.

 

Na koniec wstępu zwrócę twoją uwagę jeszcze na rzecz następującą: pomimo tego, że aby lepiej zrozumieć atrybuty będę je omawiał poszczególnie po kolei to jednak trzeba pamiętać aby ich nie rozdzielać kiedy myślimy o Bogu. Bóg jest Jeden i cały jest jednością niepodzielną. Nie możemy Go kawałkować na kawałki ale jest niepodzielnie jeden. Nie powinniśmy myśleć o atrybutach Bożych tak, aby je sobie przeciwstawiać np. Bożej Świętości Miłosierdziu. Bóg jest Święty i Miłosierny jednocześnie i zawsze.