Kim jest Polski Kościół Chrześcijański w Dublinie:

5670_1743295602614121_1556145702888193904_n

Jesteśmy społecznością ludzi którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela.

Jesteśmy kościołem polonijnym należącym do Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Nie czynimy jednak podziałów na denominacje chrześcijańskie i miły nam jest każdy, kto uznaje Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Pana i Zbawiciela.

Uznajemy Pismo Święte za Księgę natchnioną przez Boga oraz autorytet w sprawach wiary i moralności.

Naszym Wyznaniem Wiary jest przede wszystkim Symbol Apostolski („Skład Apostolski”), Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary oraz Wyznanie Wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Polski Kościół Chrześcijański w Dublinie ma charakter charyzmatyczny.

Spotykamy się na różnego rodzaju spotkaniach w celu wspólnego budowania wiary. Dzielimy się przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z życiem z Bogiem, wymieniamy poglądy, zachęcamy się do służby dla Boga oraz udzielamy sobie wzajemnej pomocy.

Jesteśmy otwarci na współpracę z Kościołami, wspólnotami i organizacjami chrześcijańskimi celem wspólnego działania na rzecz uświadamiania, umacniania i doświadczania jedności w Jezusie Chrystusie.


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy skontaktuj się z nami.