Nasza misja

Naszą misją jest głoszenie poselstwa Dobrej Nowiny o zbawieniu z łaski, za darmo przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

 

W stosunku do niewierzących: Polski Kościół Zielonoświątkowy w Dublinie chce swoim działaniem głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Przyprowadzać ludzi do poznania Boga i czynić ich uczniami Jezusa Chrystusa chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zgodnie z przykazaniem danym przez Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza 28,18-20.

 

W stosunku do wierzących: Polski Kościół Zielonoświątkowy w Dublinie chce budować i pogłębiać wzajemnie wiarę w Boga, pomagać i nieść zachętę do chrześcijańskiego życia i pobożności.

Chcemy krzewić chrześcijańską kulturę oraz etykę i styl życia. Pragniemy budować jedność chrześcijan, upowszechniać i pogłębiać wiedzę biblijną oraz przekazywać informację chrześcijańską.