Jesteśmy realni a nie wirtualni

Credo nicejsko-konstantynopolitańskie