Jesteśmy realni a nie wirtualni

Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie