Wyjazd kościelny do Kells

W poniedziałek 04,08,2007 wyjechaliśmy sobie z gupką wieżących do Kells. Odwiedziliśmy wierzącą rodzinę braterstwa Jurys. Spędziliśmy super błogosławiony czas przez Boga. Jedliśmy kiełbaskę z grilla, śpiewaliśmy pieśni chrześcijańskie i odwiedziliśmy pobliską wieżę – chyba najwyższy punkt widokowy w Kells (zdjęcie obok).