Ojciec jest Bogiem – wstęp

Rozpoczynając ten temat na samym początku chcę coś wyjaśnić. 

Mianowicie, że w innych artykułach na naszej stronie wyraźnie argumentujemy prawdę, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. A jednak, gdy uczył swych uczniów modlić się do Boga, nie kazał im modlić się do siebie. 

Powiedział wtedy: „A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje” – Ewangelia Mateusza 6,9

Modlitwa do Boga nie ma się kierować do Jezusa Chrystusa, ale do kogoś, kto jest różny od Niego – do Ojca!

Istnieje ktoś, kto jest Bogiem, ale nie jest Jezusem Chrystusem, a występuje pod imieniem „Ojciec”. 

Zauważmy, że Pismo Święte nie zawsze używa słowa „Ojciec” w ten sam sposób.