Jako społeczność ludzi szczerze wierzących i narodzonych na nowo przez Ducha Świętego do nowego życia w Jezusie Chrystusie spotykamy się regularnie CO DRUGĄ NIEDZIELĘ na naszym nabożeństwie o godz. 11.00

Nabożeństwa są otwarte dla wszystkich. Może do nas przyjść absolutnie każdy bez żadnych zobowiązań. Aby dowiedzieć się czy w najbliższą niedzielę jest nabożeństwo zadzwoń do pastora Piotr Gliściak na tel. 0851435404

Nabożeństwo rozpoczyna się o 11.00. Po krótkim odśpiewaniu kilku pieśni chrześcijańskich odczytujemy bardzo obszerny fragment Pisma Świętego i dzielimy się wzajemnie przemyśleniami na temat przeczytanego fragmentu. Następnie wysłuchujemy nauczania w postaci kazania. 

Po tym odmawiamy Credo Chrześcijańskie i spożywamy Wieczerzę Pańską. Spożywamy ją pod dwiema postaciami: chleba i wina. Robimy to każdej Niedzieli.

Wieczerza Pańska jest dla nas wspominaniem pamiątki śmierci Pańskiej. Nie ograniczamy jej jednak tylko do roli pamiątki, ale Wieczerza Pańska jest dla nas czymś więcej. Jest społecznością z odkupieńczym dziełem Jezusa Chrystusa. Chleb jest „społecznością ciała Chrystusowego”, kielich jest „społecznością krwi Chrystusowej”. Spożywając chleb i wino deklarujemy to, że uznajemy Jego odkupieńczą śmierć na krzyżu za nasze grzechy skuteczną dla naszego zbawienia przez wiarę. W ten sposób prawdziwie uczestniczymy w Jego cierpieniu i śmierci, aby uczestniczyć razem z Nim w Jego zmartwychwstaniu. Obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej jest rzeczywista, ale duchowa, nie materialna ani nie jedynie symboliczna.

Po Wieczerzy Pańskiej modlimy się o nasze potrzeby, a kończąc odmawiamy wspólnie modlitwę: „Ojcze Nasz”.

Jest to zawsze mile spędzony czas kiedy nawiązują się relacje i trwałe przyjaźnie.


telefon: (+353) 85 143 5404 – pastor Piotr Gliściak


adres: GLASHAUS HOTEL, Belgard Square West, Tallaght, Dublin 24 (tuż przy ostatnim przystanku Luasa)